1. Colaborarea decurge doar pe aplicatie, la sectiunea chat, whatsapp-ul este optional. Pozele cu suplimentele si mesele se vor trimite pe chatul aplicatiei.
  2. Colaborarea dureaza 30 de zile, doar in decursul perioadei de colaborare se pot face modificari sau transmite eventuale obiectii.
  3. In urma colaborarii ne luam angajamentul de a nu face publice orice informatie legata de date personale, poze sau alte detalii legate de clienta fara acordul dat, de asemenea clienta nu poate face publica orice informatie legata de planul primit.

Incheiat astazi, … intre:

S.C. Fit Concept by Michelle S.R.L. cu sediul in …, inmatriculata sub nr…, C.U.I. …, reprezentata legal de catre Nedelcu Mihaela Elena, in calitate de Director General si denumit in cele ce urmeaza „PRESTATOR”
Si
Dna. ……………………, domiciliata in ………………., identificata cu ……………. seria ……………nr …………., eliberat la data de ………………., CNP ………………….., in calitate de „CLIENT”
Partile au convenit dupa cum urmeaza:
ART. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1     Obiectul prezentului contract îl reprezintă asigurarea confidenţialităţii, neconcurenței și protejării tuturor datelor si informatiilor provenind de la S.C Fit Concept by Mchelle S.R.L., datelor cu caracter personal ale persoanelor si care fac referire la realizarea proiectelor avute in derulare, puse la dispozitia CLINEULUI sau de care acesta ia la cunostinta in exercitarea atributiilor profesionale, in baza contractului aplicatiei Nutritio si a programului de lucru și a tuturor datelor si informațiilor pe care le prelucrează direct sau indirect, în timpul Programelor/Dietelor/Metodelor de antrenament cât și pentru o perioadă de 2 ani după încetarea acestora din orice motiv.
1.2     Fiind un operator responsabil, PRESTATORUL recunoaște la nivel de top management necesitatea de a aplica principiile GDPR si de a se asigura că datele cu caracter personal ale clienților, colaboratorilor și orice alte terțe persoane fizice sunt prelucrate în condiții de integritate și confidențialitate, în conformitate cu dispozitiile stabilite de Regulamantul UE nr.679/27.04.2016 al Parlamantului European si al Consiliului (denimit în continuare GDPR).
1.3     BENEFICIARUL consimte si acceptă că prin încheierea contractului de confidentialitate, PRESTATORUL prelucrează datele sale cu caracter personal în interes legitim în conformitate cu dispozitiile Art. 6 din GDPR și cu specificul relațiilor contracuale prin legislații primare si secundare acestor raporturi. Totodată BENEFICIARUL acordă dreptul PRESTATORULUI fără restricții de a prelucra datele sale în relațiile cu terții cocontractanți, subordonați, coordonatori, companii din grupul PRESTATORULUI, persoanele împuternicite de PRESTATOR și în interesul protejării depturilor și respectării obligațiilor PRESTATORULUI, atât cu autoritățile statului român cât și cu terțe persoane.
1.4     Calitatea de Client poate fi dobandita de orice persoana care a implinit 18 ani, sau numai cu acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali, daca acesta are vârsta de sub 18 ani. Calitatea de Client se obtine dupa semnarea „DECLARATIE DE INSCRIERE IN PROGRAMUL DE TRAINING ONLINE” si dupa achitarea contravalorii abonamentului. Ea este recunoscuta pe durata semnarii Formularului de inscriere.
1.5     Daca din orice motive Clientul nu este multumit de serviciile SC Fit Concept SRL si doreste sa renunte la statutul de Client, SC Fit Concept by Michelle SRL nu este obligata sa ii returneze contravaloarea abonamentului achitat deja.
1.6     Calitatea de Client poate fi desfiintata fara preaviz, daca, dupa parerea SC Fit Concept by Michelle SRL, continuarea statutului de Client poate dauna reputatiei si intereselor companiei, in special din cauza unui comportament agresiv sau periculos, unui comportament violent verbal sau în altă manieră manifestată față de colaboratorii sau activitatea PRESTATORULUI, a unor acte de vandalism sau din cauza altor comportamente incompatibile cu regulile de convietuire sociala. In acest caz, Membrului/ CLINETULUI nu ii va fi returnata contravaloarea abonamentului achitat deja.
1.7     Calitatea de Client poate fi desfiintata de SC Fit Concept by Michelle SRL fara preaviz și fără altă formalitate prealabila si daca Clientul incalca clauzele exprese ale prezentului contract. SC Fit Concept by Michelle SRL isi rezerva totodata dreptul de a-si selecta Clientii si de nu permite accesul la programul PRESTATORULUI.
1.8     SC Fit Concept by Michelle SRL nu isi asuma raspunderea si nu poate fi facută raspunzatoare pentru niciun fel de accidentari, vatamari, boli sau decese care pot surveni in sala de fitness la care Clientul este abonat, aparute ca urmare a beneficierii de serviciile salii si cauzate de starea de sanatate necorespunzatoare a Clientilor Clubului, de neadaptarea capacitatii fizice a acestora la efort, de nerespectarea regulilor de utilizare ale echipamentelor din cadrul Clubului sau de orice alta cauza.
1.9     Este obligatoriu ca toti clientii SC Fit Concept by Michelle SRL sa consulte un medic inainte de a incepe programul de Online Training, să solicite în prelabil acordul medicilor specialiști în ipoteza în care suferă de anumite afecțiuni sau daca acestia nu sunt siguri de conditia lor fizica, de starea proprie de sănătate sau de capacitatea de a efectua exercitii fizice, de orice natură.
1.10    Clientul își asumă intrega resonsabilitate și se obligă sa consulte medicul inainte de a incepe exercitii fizice, in cazul in care raspunde afirmativ la oricare dintre punctele urmatoare: suferiti de vreo boala cardiaca si puteti efectua doar anumite exercitii recomandate de medic / ati simtit dureri in piept in timpul efortului fizic / ati simtit dureri in piept chiar daca nu efectuati excercitii fizice / va pierdeti echilibrul din cauza ametelilor sau v-ati pierdut cunostinta fara explicatie / aveti o problema la coloana, genunchi sau sold, care se poate agrava practicand anumite exercitii / sunteti sub tratament cardiac, diabetic, pentru artrita sau orice alt tratament care necesita asistenta in desfasurarea exercitiilor / sunteti constient de orice alt motiv care va impiedica sa efectuati orice activitate fizica.
1.11    SC Fit Concept by Michelle SRL isi rezerva dreptul de a modifica oricand tarifele abonamentelor. SC Fit Concept by Michelle SRL nu are nicio obligatie de a returna contravaloarea abonamentului, in conditiile in care Clientul a achitat abonamentul, dar nu a participat la programele primite in intervalul pentru care a achitat abonamentul, indiferent de motivele pentru care acesta nu a beneficiat de serviciile SC Fit Concept by Michelle SRL.
1.12    CLINETUL recunoaște și consimte că a fost informat cu privire la tarifele practicate pentru Clienti de SC Fit Concept by Michelle SRL si costurile care se vor imputa acestor, în cazul dezvaluirii Programelor/Dietelor/Metodelor de antrenament care sunt confidentiale unor terte persoane.
1.13    CLIENTUL recunoște si consimte că SC Fit Concept by Michelle SRL va putea sa îi retraga calitatea de Client, fara nici o alta pretentie din partea acestuia, în cazul în care în cadrul Programelor/Dietelor/Metodelor de antrenament va hotara astfel PRESTATORUL.
1.14    CLIENTUL recunoște si consimte că SC Fit Concept by Michelle SRL sa îmi prelucreze datele personale.
1.15    • Sunt confidenţiale si supuse prezentului contract si următoarele informaţii:
1.16    • – toate mesajele, pozele Clientilor si informatiile despre ei din aplicatie, whatsapp si mesaje
1.17    • – toate mesajele, pozele Clientilor si informatiile despre ei discutate cu ei in particular
1.18    • – dieta personalizata primita,
1.19    • – planul Michelle si orice alt plan primit,
1.20    • – metodele de antrenament,
1.21    • – desfasurarea antrenamentelor,
1.22    • – lista de alimente premise pentru slabit sau masa musculara,
1.23    • – programele in care se lucreaza,
1.24    • – alte documente care reprezintă poziţia pe piaţă a PRESTATORULUI.
1.25    • – de asemenea, sunt confidenţiale toate actele, materialele primite online şi documentele pe care Clientul le are la dispoziţie din partea SC Fit Concept by Michelle SRL.
1.26    Clientul care încalcă prevederile prezentului angajament este obligat să plătească daune PRESTATORULUI in valoare de 5000 euro(cinci mii euro) pentru fiecare/ oricare caluză nerespectată a prezentului contract.
1.27    SC Fit Concept by Michelle SRL este proprietarul „Concept Michelle”, marca inregistrata in Romania si in toate tarile UE. Utilizarea oricarui material de pe acest site, a logo-ului si a fotografiilor este strict interzisa.
ART.2 DEFINITIA INFORMATIILOR CONFIDENTIALE
2.1. „Informatiile Confidentiale” sunt informatiile continute in inscrisuri, imprimari pe banda magnetica, descoperiri, idei, concepte, secrete profesionale, tehnici, proiecte, machete, scheme logice, programe de calculator, planuri strategice, planuri de marketing , strategiile si procedurile de lucru folosite in activitatea PRESTATORULUI, locatii, amplasamente, proiectele de executie sau de orice natură care vizează activitatea PRESTATORULUI, condiţii comerciale speciale agreate cu anumiţi parteneri, informatii referitoare la numele clientilor sau furnizorilor, precum si alte informatii tehnice, financiare sau afaceri, informaţii privind structura operaţională şi de conducere a angajatorului, parole sau chei de acces la baze de date de orice natură, informatii scrise sau sub orice alta forma materiala care au ajuns la cunostinta CLIENTULUI direct si/sau indirect. Informatiile confidentiale sunt extinse si la orice alte informatii sau date cu privire la orice persoană, fizica sau juridica, despre care CLIENTUL poate lua cunostință in perioada derularii relatiilor contractuale sau programului cu PRESTATORUL, pe intreaga perioadă, inclusiv informatii personale sau de familie ale personalului colaborator, angajati, asociati sau orice alte persoane fizice cu care CLIENTUL intra in contact direct sau indirect.
2.2 CLIENTUL va folosi informatiile numai in scopurile proprii stabilite cu PRESTATORULși nu are dreptul să divulge informatii privind persoane, date sau orice alte informatii confidentiale pe care le-a identificat sau a luat cunosțtință de către acestea în perioada derulării relațiilor contractuale cu PRESTATORUL.
2.3. Toate versiunile exemplarelor pe suport electronic/magnetic (banda, C.D.) sau pe hartie continand Informatii Confidentiale se vor pastra in sediul PRESTATORULUI.
ART. 3. CONFIDENTIALITATEA
3.1. CLIENTUL va trata Informatiile Confidentiale furnizate de PRESTATOR cu aceeasi atentie cu care trateaza orice alte informatii similare. Atentia acordata pastrarii confidentialitatii informatiei va fi, in toate cazurile, egala cu atentia pe care orice persoana ar acorda-o, in circumstante similare, protejarii confidentialitatii propriilor informatii.
3.2. Informatiile vor fi tratate ca fiind strict confidentiale, iar CLIENTUL nu are dreptul sa:
– copieze, multiplice, distribuie, dezvaluie, in nici un fel, total sau partial, nici unei alte persone, companii, corporatii sau entitati, nici una din Informatiile Confidentiale sau aspecte legate de acestea, doar in limitele exercitarii obligatiilor de serviciu;
– permita tertilor accesul la Informatiile Confidentiale doar in limitele exercitarii programului agreat cu PRESTATORUL si cu acordul PRESTATORULUI expres;
CLINETUL se obliga ca, atat pe durata contractului cat si pe o perioada nedeterminata de timp de la data incetarii contractului/ Programului agreat cu PRESTATORUL, indiferent de cauza acestei incetari:

a)      sa nu sustraga, copieze, multiplice etc. documentele, datele cu caracter personal si informatiile la care are acces in realizarea programului, indiferent daca acestea au sau nu caracter confidential;
b)      sa nu scoata documentele, datele cu caracter personal si informatiile la care are acces in cadrul programului, indiferent daca acestea sunt confidentiale, fara acordul scris al administratorilor Societatii, in afara spatiilor in care Societatea isi desfasoara activitatea (inclusiv prin transmiterea unor documente/ date cu caracter personal /informatii catre adresele de e-mail personale) sau din locatiile in care acestea au fost depuse in scopul mentinerii regimului lor confidential;
c)      sa nu divulge sau sa comunice informatii, date cu caracter personal si/sau documente confidentiale ale Societatii, direct sau indirect (prin mijlocirea unui tert intermediar) nici unei persoane fizice sau juridice, nici unei entitati fara personalitate juridica si nici unei autoritati, cu exceptia cazului in care prevederile legale in vigoare obliga CLINETUL la contrariul;
d)      sa nu foloseasca informatii, date cu caracter personal si/sau documente confidentiale si/sau secrete de afaceri, startegii si planuri de marketing, sau de serviciu ale Societatii in beneficiul propriu sau in beneficiul unui tert, precum si in niciun alt mod decat cele prevazute in regulamentele interne ale PRESTATORULUI;
e)      sa depuna toate eforturile pentru impiedicarea comunicarii de informatii, date cu caracter personal si/sau documente confidentiale si/sau informații ale Societatii catre persoane fizice sau juridice, catre entitati fara personalitate sau catre autoritati neautorizate sa primeasca asemenea informatii si/sau documente.
f)      sa depuna toate eforturile pentru inlaturarea sau, in masura in care aceasta nu este posibil, pentru limitarea efectelor oricarei dezvaluiri neautorizate a unor informatii, date cu caracter personal si/sau documente confidentiale ori secrete de afaceri sau programe realizate de către PRESTATOR.

Informatiile facute publice prin comunicate de presa sau prezentari publice de catre insasi Societatea sau de catre oricare dintre entitatile afiliate Grupului, nu constituie informatie confidentiala, sau informatii confidentiale ale PRESTATORULUI.
g)      Toate inscrisurile (inclusiv dar fara a se limita la documente scrise/ inscriptionate in orice fel pe orice tip de suport de date) apartinand Societatii sau provenind de la aceasta, sunt proprietatea acesteia din urma. CLIENTUL este obligat sa predea inscrisurile proprietate ale Societatii catre reprezentantii legali ai acesteia din urma: a) oricand acest lucru ii va fi solicitat de catre societate; b) in cazul incetarii contractului, indiferent de cauza acestei incetari.
h)      CLIENTUL este de acord ca toate drepturile de proprietate intelectuala si beneficiile asupra/ rezultand din munca (inclusiv dar fara a se limita la inventii, cercetare, know-how, drafturi de documente etc.) prestata de colaboratorii sau angjatii PRESTATORULUI sau la care a participat pe durata contactului, referitoare la activitatea Societatii sau programele implementate, sunt proprietatea acesteia din urma.
i)      Neglijenta in pastrarea informatiilor poate atrage pe langa sanctiunile prevazute in prezentul si sanciunile reglementate de legea penale si/sau raspunderea persoanelor vinovate
j)      CLIENTUL se obliga sa respecte confidentialitatea parolelor de utilizator in reteaua computerizata a PRESTATORULUI. Parolele de utilizator trebuie schimbate periodic, persoana care face cunoscuta aceasta parola fiind responsabila direct de posibilele consecinte. In eventualitatea unei dezvaluiri accidentale a parolelor de utilizator ori a oricarui alt element de securitate, CLIENTUL are obligatia de a instiinta imediat departamentul IT al PRESTATORULUI.
k)      CLIENTUL este obligat sa isi insuseasca si sa respecte drepturile si obligatiile prevazute de licentele de utilizare a programelor soft folosite de catre PRESTATOR si sa nu instaleze, utilizeze ori ruleze programe software fara licenta ori neautorizate de catre PRESTATOR.
l)      CLINETUL este obligat sa cunoasca si sa isi insuseasca toate dispozitiile relevante in materia prelucrarii si asigurarii securitatii datelor cu caracter personal și să nu transfere sub nicio formă și în nicio modalitate date cu caracter personal către terțe părți fără acordul scris al PRESTATORULUI.
m)      In vederea asigurarii indeplinirii corespunzatoare a obligatiei de confidentialitate precum si in circumstantele sesizarii disparitiei de bunuri apartinand Societatii sau unui alt proprietar, in spatiile in care Societatea isi desfasoara activitatea, orice CLIENT este obligat sa coopereze cu persoanele desemnate de catre conducerea Societatii in vederea organizarii de controale in conformitate cu prevederile legale.
n)      Toate fisetele, dulapurile, sertarele, birourile si, in general, toate elementele de mobilier din incinta Societatii sunt proprietatea acesteia si pot fi oricand controlate in scopurile mai sus mentionate, in prezenta CLINTULUI care are in folosinta temporară aceste bunuri.
o)      Sustragerea de la efectuarea controlului sau obstructionarea in orice mod a controlului constituie încălcare a prezentului contract si poate fi sanctionata ca atare.
p)      Acelasi regim juridic il au si calculatoarele, laptopurile, imprimantele, scanerele si celelalte echipamente ale CLINETULUI, inclusiv programele software instalate pe acestea si informatiile continute de acestea.

ART. 4. DEZVALUIREA NEAUTORIZATA, RĂSPUNDERE:
4.1. Daca PRESTATORUL constata ca Informatiile Confidentiale sau alte informatii obtinute de catre CLIENT in timpul derularii contractului au fost, in mod neautorizat, deconspirate, pierdute sau folosite in alte scopuri decat cele stabilite, acesta va instiinta PRESTATORUL, deîndată.
4.4. În ipoteza în care CLINETUL a participat în mod direct sau indirect sau din neglijență sau din eroare sau din orice alt motiv a dezvăluit informații cu caracter confidential sau date cu caracter personal ale persoanelor vizate, acesta va răspunde în mod proporțional cu prejudiciul cauzat PRESTATORULUI sau în limita sumei pentru care PRESTATORUL a suferit un prejudiciu direct sau a sufeit o sanctiune aplicata de catre Autoritatile de reglementare a prelucrarii datelor si informațiilor confidentiale.
ART. 5. DEZVALUIREA IN VIRTUTEA LEGII
5.1. Daca CLIENTUL este solicitat de catre organele juridice sau administrative competente sa dezvaluie Informatii Confidentiale referitoare la PRESTATOR in virtutea aplicarii unei legi sau reglementari, CLIENTUL va instiinta, promt, PRESTATORUL. In cazul in care PRESTATORUL nu obtine un ordin sau o alta dispozitie care sa-i protejeze Informatiile confidentiale, CLIENTUL va dezvalui numai acele elemente din Informatiile Confidentiale considerate, in urma consultarii unui consilier juridic al PRESTATORULUI, necesare a fi dezvaluite conform legii si va depune toate eforturile pentru a i se garanta ca Informatiile Confidentiale vor fi tratate in conformitate cu conditiile privitoare la pastrarea confidentialitatii.
ART. 6. DURATA DE PASTRARE A CONFIDENTIALITATII
6.1. Daca partile nu decid in alt fel, CLIENTUL se angajeaza sa pastreze confidentialitatea informatiilor furnizate de PRESTATOR pe durata stabilita la Art. 1.1, perioada in care CLIENTUL nu va dezvalui fara permisiune „Informatiile Confidentiale” nici unui tert si va folosi aceste informatii exclusiv in scopul personal.
ART. 7. OBLIGATII
7.1. CLIENTUL nu are nici un drept, direct sau indirect asupra „Informatiilor Confidentiale”, exceptand dreptul de a folosi aceste informatii in scopul si in limitele stabilite prin prezentul Contract.
7.2 CLIENTUL se obligă să nu facă afirmaţii mincinoase sau denigratoare asupra PRESTATORULUI, serviciilor sale şi a partenerilor de afaceri, celorlalti angajati, asociatilor, afirmatii de natura să dauneze imaginii acestora sau societatii si bunului mers al activitatii acesteia, inclusiv dar fără a se limita la informatii cu caracter personal despre care a luat cunostință în exercitarea atributiilor de serviciu sau programe de lucru sau activitati specifice ale PRESTATORULUI. CLIENTUL se obligă să suporte contravaloarea unor daune interese in situatia incalcarii acestor obligatii, in cuantum de 10.000 Euro, care fac obiectul prezentului contract.
ART. 8. RESTITUIREA INFORMATIILOR CONFIDENTIALE
8.1. CLIENTUL, este de acord sa inapoieze celeilalte parti, in termen de 1 zi de la primirea notificarii, toate suporturile pe care sunt stocate Informatiile Confidentiale descrise mai sus, inclusiv toate copiile aferente, in cazul in care PRESTATORUL le va solicita.
8.2. Restituirea acestor informatii nu il absolva pe CLIENT de celelalte obligatii ce ii revin acestuia prin prezentul CONTRACT.
ART. 9. INTEGRITATEA CONTRACTULUI; CLAUZA DE NECONCURENȚĂ
9.1. Prezentul Contract reprezinta o intelegere si un acord complet intre parti si inlocuieste orice alte angajamente anterioare sau prezente, scrise sau verbale, comunicari, intelegeri si acorduri incheiate intre parti in legatura cu subiectul la care se refere Contractul de fata. Acest Contract va putea fi modificat numai in scris de catre ambele parti contractuale.
9.2. Clauza de neconcurenţă: CLIENTUL se obligă ca atât în perioada derulării contractului cât și după încetarea contractului, să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la PRESTATOR, sub sancțiunea daunelor stabilite la pct. 7.
Clauza de neconcurenţă aferente contractului vizează, fără a fi limitate, activitățile în mod concret care sunt interzise CLIENTULUI atât pentru perioada derulării contractului cât și după data încetării contractului.
ART. 10. INDEPENDENTA CLAUZELOR
10.1. In cazul in care una din clauzele prezentului Contract se perima, contravine legii sau devine inoperanta ca urmare a aplicarii unei decizii executive, legislative, judiciare sau a altor decrete sau decizii publice, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitate celorlalte clauze contractuale care vor continua sa ramana in vigoare si sa produca efecte juridice ca si cum clauza invalidata, perimata sau inoperanta nu a facut parte din acest Contract la data semnarii lui, cu conditia ca partile sa ia masurile necesare pentru a inlocui clauza invalidata, perimata sau inoperanta cu o alta clauza valabila, legala si aplicabila care sa conduca la aceleasi efecte juridice si/sau economice.
ART. 11. DURATA
11.1 Acest Contract intra in vigoare la data semnarii si are durata de valabilitate pe toata perioada cat opereaza contractul si programul intre PRESTATOR si CLIENT, si timp de 5 ani de la incetarea acestora.
ART. 12. LEGEA APLICABILA
12.1. Clauzele prezentului Contract si eventualele litigii, controverse sau diferende rezultate din, sau in legatura cu acestea, vor fi guvernate, interpretate si respectiv solutionate conform legislatiei Romaniei.
ART. 13. LITIGII
13.1. Partile se vor stradui, de buna credinta, sa rezolve pe cale amiabila eventualele litigii, controverse sau diferende aparute din sau in legatura cu acest Contract. In cazul in care nu se ajunge la o solutie pe cale amiabila, litigiile, controversele, diferendele se vor inainta spre rezolvare instantelor romane competente de la sediul PRESTATORULUI.
Partile au dispus redactarea prezentului Contract de confidentialitate la data de … in 2 exemplare si garanteaza si declara aici ca este vointa lor libera si neviciata.

CLIENT, PRESTATOR ,

Phone: 0726433660
Soseaua Andronache nr 45, sector 2, Bucuresti